Omdat ons lokaal verouderd en onpraktisch voor onze werking is, gaan wij een nieuw lokaal bouwen. Nu is het nog veel papierwerk, vzw oprichten en plannen maken, maar we hopen in de zomer van 2019 aan het bouwen te zijn.

Facebook likebox