Omdat ons lokaal verouderd is, onpraktisch voor onze werking met onze leeftijdsgroepen en omdat we niet weten hoelang we daar nog mogen blijven van de eigenaars willen wij een nieuw lokaal bouwen.

Facebook likebox